نقاش ساختمان

14 بهمن
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان

نقاش ساختمان کسی است که رنگ ، لکه و روکش را روی دیوارها ، ساختمان ها ، پل ها و سایر سازه ها بکار می برد.

طراحی سایت و سئو توسط دود طراحی سایت دود